Talteori

Sidst opdateret: 1. september 2023

Talteori er det andet kursus, du vil møde på TalentCamps i 7. klasse. Kurset handler overordnet om primtal og deres egenskaber, og i undersøgelsen af dem behandler kurset også emnerne divisorer, største fælles divisor og Bezouts identitet. Det er i dette kursus, at vi kaster os ud i at arbejde med åbne opgaver for første gang.


KURSUSBESKRIVELSE

Kursets formål er at give en introduktion til undersøgende opgaver inden for matematik i emnet talteori. I løbet af kurset vil arbejder vi dybdegående med:

  • Primtal og primfaktoriseringer
  • Divisorer
  • Største fælles divisor
  • Mindste fælles multiplum
  • Antal divisorer
  • Kvadrattal

Undervisningen foregår dels ved åbne opgaver, hvor vi skal arbejde undersøgende med matematiske fænomener. Det indebærer at opstille og argumentere for matematiske udsagn, hvilket vi gør i vekselvirkning mellem tavleundervisning og opgaveløsning i grupper.


MATERIALER

Her finder du det noget af det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Talteori. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet. Du kan både finde slides og opgavesættet herunder.