Talteori

Sidst opdateret: 5. juni 2023

Talteori er ofte det første kursus, man møder på TalentCamps. Kurset handler overordnet om primtal og deres egenskaber, og i undersøgelsen af dem behandler kurset også emnerne divisorer, største fælles divisor og Bezouts identitet. I kurset kommer deltagerne til at arbejde med åbne opgaver for første gang.


KURSUSBESKRIVELSE

Indhold
Kursets formål er at give deltagerne en introduktion til undersøgende opgaver inden for matematik i emnet talteori. Undervisningen omhandler blandt andet:

 • Primtal og primfaktoriseringer
 • Divisorer
 • Største fælles divisor og mindste fælles multiplum
 • Antal divisorer
 • Kvadrattal

Undervisningen foregår dels ved åbne opgaver, hvor eleverne skal arbejde undersøgende og både opstille og argumentere for matematiske udsagn, og dels ved tavleundervisning og almindelig opgaveløsning.

Læringsmål

 • Eleven har en forståelse for hvad et matematisk mønster er.
 • Eleven er komfortabel i at arbejde med undersøgende opgaver.
 • Eleven har forståelse for divisorer samt deres relation til primfaktoriseringer.
 • Eleven har forståelse for største fælles divisor og deres relation til heltalsløsninger til ligninger i flere variable.
 • Eleven kan opstille hypoteser ud fra matematiske mønstre og formulere simple argumenter, som bekræfter eller forkaster en hypotese.
 • Eleven kan primfaktorisere positive heltal.
 • Eleven kan ud fra en primfaktorisering finde alle divisorer samt antallet af divisorer i tallet.

MATERIALER