Analyse

Sidst opdateret: 27. november 2023

I 9. klasse starter vi ud med den gren af matematikken, som hedder analyse. Her skal vi beskæftige os med funktioner og mængder på stringent matematisk vis. Vi skal udvide vores funktionsbegreb og se, at funktioner er meget mere bare en forskrift og graf.


KURSUSBESKRIVELSE

Kursets formål er at give en stringent og teoretisk introduktion til funktioner. I løbet af kurset vil arbejder vi dybdegående med:

  • Aksiomer
  • Delmængde, fælles og foreningsmængde
  • Funktioner
  • Definitions og værdimængde
  • Injektiv, surjektiv og bijektiv

Kurset afsluttes med en perspektivering af stoffet. Perspektiveringen er ikke fastlagt på forhånd men vælges af underviseren. Formålet med perspektiveringen er at give deltagerne et indblik i, hvad man kan bruge funktioner til fremadrettet.


MATERIALER

Her finder du det noget af det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Analyse. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet. Du kan både finde slides og opgavesættet herunder.