Komplekse tal

Sidst opdateret: 27. november 2023

På anden camp i 8. klasse skal vi lære om en hel ny talmængde, nemlig de komplekse tal. Vi skal blandt andet se, hvordan de komplekse tal gør det muligt at finde løsninger til alle andengradsligninger. Vi vil derudover undersøge de algebraiske egenskaber ved de komplekse tal og se forskellige måder at repræsentere dem på.


KURSUSBESKRIVELSE

Kursets formål er at give en introduktion til komplekse tal og deres egenskaber. I løbet af kurset vil arbejder vi dybdegående med:

  • Definitionen af komplekse tal
  • Algebraiske egenskaber
  • Geometrisk fortolkning
  • Rødder i polynomier
  • Algebraens fundamentalsætning

I kurset skal vi både arbejde med at argumentere algebraisk og geometrisk for vores løsninger på problemer med komplekse tal. Dette gør vi blandt andet gennem undersøgende undervisning, hvor vi gennem åbne opgaver selv skal opdage sammenhænge for komplekse tal.


MATERIALER

Her finder du det noget af det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Komplekse tal. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet. Du kan både finde slides og opgavesættet herunder.