Lineær algebra

Sidst opdateret: 27. november 2023

På den sidste camp i 8. klasse introduceres Lineær algebra. Lineær algebra er en gren af den del af matematikken som hedder algebra og er utrolig anvendeligt. I dette kursus skal vi løse flere ligninger med mange ubekendte med lineær algebra, samt lære om vektorer og determinanten.


KURSUSBESKRIVELSE

Kursets formål er at give en introduktion til lineær algebra. I løbet af kurset vil arbejder vi dybdegående med:

  • Ligninger og ligningssystemer
  • Vektorer
  • Determinanter
  • Tre ligninger med tre ubekendte
  • Planer
  • Normalvektorer

I kurset skal vi både arbejde med at argumentere algebraisk og geometrisk for vores løsninger på problemer i lineær algebra. Dette gør vi blandt andet gennem undersøgende undervisning, hvor vi gennem åbne opgaver selv skal opdage sammenhænge i lineær algebra.


MATERIALER

Her finder du det noget af det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Lineær algebra. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet. Du kan både finde slides og opgavesættet herunder.