Lineær algebra

Sidst opdateret: 24. maj 2023

Dette kursus er en første indførsel i den gren af matematikken, som kaldes algebra. Lineær algebra er klassisk og relativt tilgængelig del af algebraen, der handler om at løse systemer af lineære ligninger. Løsningen af disse fører dog til, at man indfører matricer, og heraf udspringer en helt ny og ganske smuk teori.